• pk-03a.jpg
  • pk-01a.jpg
  • pk-04a.jpg
  • pk-02a.jpg

PRASA KRAWĘDZIOWA

WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ, OPTYMALNE REZULTATY GIĘCIA

Prasa krawędziowa LVD PPEB-5 320/4500 to urządzenie idealne do zastosowań o dużych wymaganiach. Nowy, inteligentny sterownik CADMAN® skraca czas od projektu do wykonania gotowego detalu i optymalizuje rezultaty gięcia. Parametry gięcia są sterowane automatycznie przy użyciu inteligentnej, „uczącej” się bazy danych firmy LVD. Wiele trybów pracy gwarantuje uzyskanie najszybszych czasów „Art to Part”. Prasa ta została zaprojektowana i wykonana przy zastosowaniu spawanej, jednoelementowej ramy, obrabianej maszynowo bez repozycjonowania oraz poddanej odprężaniu w drodze wibracji, co gwarantuje precyzję maszyny. Czyni ją to jedną z najdokładniejszych w Europie.

LASEROWY POMIAR KĄTA GIĘCIA

Easy-Laser Form jest wyjątkowym urządzeniem pomiarowym, mierzącym kąt za pomocą wiązki lasera w czasie rzeczywistym, podczas procesu gięcia, po-zwalającym na uzyskanie dokładnych gięć począwszy od pierwszego detalu. Easy-Form Laser wykorzystuje symetryczny pomiar z przodu oraz z tyłu matrycy, w celu określenia dokładnej wartości kąta gięcia. System generuje proste linie składające się ze zwielokrotnionych punktów świetlnych, obejmujące mierzony detal i pionowa część matrycy przeprowadzając próbkowanie (po-miar), co 20 milisekund. Urządzenie pomiarowe transferuje w CZASIE RZECZYWISTYM informacje do jednostki CNC, które ja przetwarza i konsekwentnie rekalkuluje wartość położenie – głębokości zejścia wierzchołka stempla, w celu uzyskanie prawidłowej wartości kąta. Proces gięcia nie jest przerywany, a czas produkcji nie wydłuża się.

 

W odróżnieniu od mechanicznych systemów pomiaru kąta Easy-Form Laser nie powoduje wydłużenia cyklu gięcia zapewniając każdorazowo powtarzalność. Easy-Form Laser nie wymaga kalibracji po zmianie ustawień. Do użytku naszych klientów pozostaje baza danych LVD odzwierciedlająca ponad 20 letnie doświadcze-nie w temacie systemów pomiaru kąta zwiera szeroki zakres danych pomiarowych dotyczących zróżnicowanych materiałów o różnych wartości powrotu sprężystego.

POBIERZ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ