POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.EKOINSTAL.PL

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej prowadzonej przez spółkę EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej tej firmy. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawionymi poniżej warunkami.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z większości zasobów witryny internetowej firmy EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania do zestawu ogólnodostępnego zbioru informacji. Przekazywane nam dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) mogą dotyczyć m.in. nawiązania kontaktu z Państwem, lub też umieszczenia Państwa na liście odbiorców wiadomości udostępnionego systemu mailingowego. Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, adres IP komputera, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących prowadzonej przez EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. witryny internetowej oraz w celu optymalizacji działania naszej witryny.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wykorzystuje gromadzone dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb (takich jak w szczególności budowanie bazy klientów, czy rozwój produktów, itp.). Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej witryny internetowej. Zgromadzone dane mogą zostać przekazane w szczególnych przypadkach wyłącznie: następcom prawnym lub potencjalnym następcom prawnym prowadzonej przez EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. działalności gospodarczej, lub też niezależnym zleceniobiorcom zatrudnionym w celu wykonania na nasze zlecenie lub w naszym imieniu prac związanych ze zleconymi przez klientów zadaniami.

 

Dane osobowe, które zostaną przekazane EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. za pośrednictwem formularza Praca – aplikuj będą przechowywane tylko w okresie prowadzonej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji dane te zostaną usunięte, co stanowi realizację prawa do zapomnienia.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne (takie jak bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie oraz – tam gdzie jest to wymagane – technologie szyfrujące).


Zastrzegamy jednak, że mimo podjętych przez nas środków mających na celu stworzenie i utrzymanie bezpiecznej oraz niezawodnej w użytkowaniu witryny, niemożliwe jest pełne zagwarantowanie poufności przekazywanych nam danych i materiałów. Jako użytkownicy Internetu muszą Państwo liczyć się z ryzykiem negatywnych skutków ewentualnych działań o charakterze przestępczym podejmowanych przez innych użytkowników. Zabezpieczenie przed tego typu incydentami leży po stronie producentów oprogramowania, a w tym: przeglądarki internetowe, systemu aktywnego skanowania antywirusowego, systemy operacyjne i inne tworzącą strukturę gromadzenia i udostępniania danych w internecie.