REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

 

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki implementacji w struktury firmy innowacyjnych technologii zautomatyzowanego procesu obróbki wykańczającej elementów wypalanych”.


Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej polegającej na zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki krawędzi pozwalającymi na wytworzenia nowych i ulepszonych produktów w praktycznie nieograniczonym zakresie materiałowym. • Wartość projektu : 1 168 500,00 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE : 332 500,00 PLNPROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

 

Badania na rynek

 

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych blach o zminimalizowanym, kontrolowanym stanie naprężeń jako wynik prac badawczo-rozwojowych”.


Cele projektu:


W ramach projektu Wnioskodawca wdroży do produkcji i wprowadzi do swojej oferty innowacyjne blachy o zminimalizowanym, kontrolowanym stanie naprężeń będące rezultatem przeprowadzonych prac B+R.

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii Firmy opartej na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie nowych środków trwałych oraz robót i materiałów budowlanych (w zakresie fundamentu dla linii).

Nowy produkt posiada cechy świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.

Wnioskodawca posiada listy intencyjne, w których odbiorcy potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na świecie na skalę przemysłową. Opracowane rozwiązania technologiczne decydujące o innowacji produktowej nowego wyrobu są przedmiotem zgłoszenia patentowego Wnioskodawcy.

Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji.


Planowane efekty:


Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania rozwiązań technologicznych umożliwiających wytwarzanie innowacyjnego produktu - blach o zminimalizowanym, kontrolowanym stanie naprężeń.

W ten sposób Wnioskodawca wprowadzi do produkcji produkt, którego dotychczas nie wytwarzał. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku międzynarodowym, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocni swoją pozycję konkurencyjną na międzynarodowym rynku producentów blach. Projekt został poprzedzony analizą rynku i potrzeb potencjalnych klientów. Projekt wpisuje się w strategię firmy, polegającą na wzmocnieniu jej konkurencyjnej pozycji na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością i atrakcyjną ceną.


 • Wartość projektu : 30 135 000,00 zł PLN
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 24 500 000,00 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE : 8 575 000,00 PLN
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

Realna odpowiedź na realne potrzeby

 

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki implementacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

 

 

Celem projektu jest wprowadzenie nowych oraz zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych realizowanych w firmie,

a tym samym optymalizacja procesu produkcji pod kątem czasu wymaganego od zamówienia do spedycji gotowego produktu.

 

 • Wartość projektu : 981 538,77 zł PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE : 284 549,65 PLN

 

 


 

 

Projekty zakończone :

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

Realna odpowiedź na realne potrzeby

 

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zrealizowała projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 polegający na wdrożeniu innowacji procesowej w ramach linii technologicznej do blach ciętych z kręgu oraz blach quarto poprzez zastosowanie obróbki laserowej i precyzyjnej obróbki gięcia.Celem projektu jest zniesienie istniejących w spółce ograniczeń  w zakresie asortymentu, jakości  i efektywności produkcji.


 • Wartość projektu : 5 827 191,33 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE : 1 540 740,48 PLN
EKOINSTAL jeszcze jako spółka jawna "EKOINSTAL JAN KLUSKO I PARTNERZY zrealizowała następujące przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013    


Uruchomienie nowej usługi wypalania detali stalowych dzięki nabyciu do magazynu centralnego firmy w Świętochłowicach najnowocześniejsze, sterowanej numerycznie wypalarki plazmowej.


 • Wartość projektu: 2 196 000 pln. Wartość dofinansowania 720 000 pln

Wdrożenie innowacyjnej technologii prostowania i cięcia poprzecznego arkuszy blachy stalowej.

 • Wartość projektu: 2 318 000 pln. Wartość dofinansowania 750 000 pln

Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.

 • Wartość projektu: 1 952 000 pln. Wartość dofinansowania 750 000 pln

Uruchomienie nowoczesnego urządzenia do termicznego wypalania elementów stalowych o grubości do 300 mm.

 • Wartość projektu: 1 845 000 pln. Wartość dofinansowania 750 000 pln

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl