REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

Realna odpowiedź na realne potrzeby

 

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki implementacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

 

 

Celem projektu jest wprowadzenie nowych oraz zoptymalizowanie dotychczasowych procesów biznesowych realizowanych w firmie,

a tym samym optymalizacja procesu produkcji pod kątem czasu wymaganego od zamówienia do spedycji gotowego produktu.

 

  • Wartość projektu : 981 538,77 zł PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE : 284 549,65 PLN

 

 


 

 

Projekty zakończone :

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

Realna odpowiedź na realne potrzeby

 

EKOINSTAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zrealizowała projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 polegający na wdrożeniu innowacji procesowej w ramach linii technologicznej do blach ciętych z kręgu oraz blach quarto poprzez zastosowanie obróbki laserowej i precyzyjnej obróbki gięcia.Celem projektu jest zniesienie istniejących w spółce ograniczeń  w zakresie asortymentu, jakości  i efektywności produkcji.


  • Wartość projektu : 5 827 191,33 PLN
  • Dofinansowanie projektu z UE : 1 540 740,48 PLN
EKOINSTAL jeszcze jako spółka jawna "EKOINSTAL JAN KLUSKO I PARTNERZY zrealizowała następujące przedsięwzięcia współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013    


Uruchomienie nowej usługi wypalania detali stalowych dzięki nabyciu do magazynu centralnego firmy w Świętochłowicach najnowocześniejsze, sterowanej numerycznie wypalarki plazmowej.


  • Wartość projektu: 2 196 000 pln. Wartość dofinansowania 720 000 pln

Wdrożenie innowacyjnej technologii prostowania i cięcia poprzecznego arkuszy blachy stalowej.

  • Wartość projektu: 2 318 000 pln. Wartość dofinansowania 750 000 pln

Wdrożenie innowacyjnej technologii zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.

  • Wartość projektu: 1 952 000 pln. Wartość dofinansowania 750 000 pln

Uruchomienie nowoczesnego urządzenia do termicznego wypalania elementów stalowych o grubości do 300 mm.

  • Wartość projektu: 1 845 000 pln. Wartość dofinansowania 750 000 pln

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.silesia-region.pl